Arbetsmiljö Psykisk Ohälsa Vård & Hälsa

Vägen till lugna, nöjda och kreativa medarbetare

Varför blir vi stressade på jobbet? Även om du tror att du vet svaret, är sannolikheten stor att du har fel. Det här är orsakerna som många missar – och vad du kan göra åt dem.

Karin Isberg är utbildad i neurovetenskap, arbetar som coach och föreläser samt skriver böcker om stresshantering och hållbar arbetsmiljö. Hon berättar att många av de arbetsgivare hon kommer i kontakt med ofta fokuserar på fel saker när de försöker lösa stressrelaterade problem på arbetsplatsen.
– Det finns många missförstånd om vad som egentligen skapar stress på jobbet, vilket leder till att många arbetsplatser inte hanterar problemet på rätt sätt, och därför inte uppnår resultat. När jag träffar chefer kopplar de ofta ihop stress med arbetsbelastning och fokuserar därför insatserna på detta. Vad de missar är att den mesta stressen beror på osäkerhet och bristande social trygghet, säger Karin.

 

Kontroll och stöd är nyckeln

Så vad ligger till grund för den här känslan av osäkerhet och bristande trygghet? För att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar menar Karin att vi ska tänka tillbaka 100.000 år i tiden, när människan levde i små grupper på Afrikas savann. När det prasslade i buskarna kunde det vara något harmlöst, men det kunde lika gärna vara ett rovdjur eller en fientligt sinnad människa.

– Av överlevnadsskäl var det nödvändigt att försöka skapa klarhet kring vad som pågick, och innan klarheten infann sig var det bäst att inte slappna av. Det här är anledningen till varför vi än idag reagerar med stress och blir på vår vakt när vi inte har kontroll över det som pågår, berättar Karin.Karin Isberg, utbildad i neurovetenskap och coachar samt föreläser om hållbara arbetsplatser, berättar hur du får nöjda, kreativa medarbetare med hjälp av stressprevention.

Vår hjärna skyddar oss alltså instinktivt med inställningen “tänk om…” – trots att det inte finns något att oroa sig för eller skydda sig mot. Av det skälet är bristande information, otydliga arbetsuppgifter och återkommande organisationsförändringar källor till stress.

100.000 år tillbaka i tiden överlevde våra förfäder tack vare att de samarbetade och tog hand om varandra. För dem var uteslutning ur gruppen detsamma som en dödsdom; ingen kunde på egen hand skaffa mat eller skydda sig mot faror. Därför reagerar du också med stress på allting som aktiverar rädslan för att inte vara omtyckt, inte räcka till och i förlängningen inte få tillhöra gruppen. Det kan till exempel handla om kritik, konflikter, utskällningar och brist på uppskattning.

 

Vad sänker stressen?

Nyckeln till en stressfri arbetsplats ligger i att arbeta på flera plan och med olika initiativ.

  • För att skapa en känsla av kontroll behöver chefer ge tydlig information om vad som pågår på företaget och tydliga instruktioner om vad som förväntas av medarbetarna. Då upplever hjärnan att det inte finns osäkerhet och får lättare att slappna av.
  • För att skapa en känsla av social trygghet behöver chefer ge sina medarbetare bekräftelse, uppskattning och konstruktiv feedback. Det är också viktigt att jobba aktivt för att främja samarbete, gemenskap och inkludering bland medarbetare. Allt som får hjärnan att känna ”Jag är viktig. Jag bidrar. Jag är omtyckt.” sänker stressen.

 

Positiva effekter av att sänka stressen

Karin berättar om ett begrepp inom amerikansk hjärnforskning som kallas för 4C. Det står för Calm, Content, Caring and Creative och beskriver hur människan fungerar när hjärnan är i sitt responsiva tillstånd. Det innebär att när vi inte är stressade är vi automatiskt lugna, nöjda, omtänksamma och kreativa. Ett annat sätt att beskriva det här är att ju mer avslappnade vi är, desto bättre tillgång har vi till våra mentala resurser. Vi kan fatta beslut, hantera situationer nyanserat, minnas information och komma på lösningar – samtidigt som vi beter oss trevligt och tålmodigt mot våra medmänniskor.

För arbetsgivare som aktivt jobbar med att eliminera onödig stress bland medarbetarna blir det med andra ord en vinst både i produktivitet och arbetsmiljö.

– I slutändan blir alla vinnare när onödig stress försvinner från arbetsplatsen, för på ett jobb där både vi själva och våra kollegor är lugna, nöjda, omtänksamma och kreativa är det lätt att må bra, avslutar Karin.

 

Karin Isberg föreläser om stresshantering och hållbar arbetsmiljö. Hon har skrivit sex böcker om mental hälsa och välmående, bland annat boken ‘15 sätt att bli fri från stress’.