Friskvård

Svenskarna har farligt dålig kondition

Svenskarnas kondition har försämrats de senaste 20 åren, och är nu nere på en oroande låg nivå. Det visar omfattande konditionsstudier som genomförts på hundratusentals svenskar sedan 1995.

De nya rönen publicerades nyligen i en artikel i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*1, och uppmärksammades på Svt den 21 november i år. Forskarna bakom artikeln har studerat flera hundra tusen arbetande svenskar i åldrarna 18 till 74 år mellan åren 1995 och 2017, och menar att resultaten är oroande.
 

Närmare hälften av svenskarna i riskzonen

Enligt studien har vuxna, arbetande svenskar fått mycket sämre kondition. Det gäller särskilt män, unga, lågutbildade och de som bor på landsbygden. Andelen som bedöms ha hälsofarligt låg kondition*2 hade under åren gått från 27 procent till 46 procent. Under de senaste decennierna har en hel del faktorer ändrats i vår livsstil, vilka kan ha haft en negativ inverkan på vår fysiska aktivitet och därmed vår kondition. Överlag är vi också mer överviktiga nu än vid studiens start.

 

Medarbetarnas dåliga kondition kostar mycket

Dålig kondition har ett tydligt samband med dålig hälsa, ökad risk för icke-smittsamma sjukdomar, lägre arbetsproduktivitet och kortare livslängd. Men trots de konsekvenser som dålig kondition har för den enskilde individen och arbetsplatsen i stort, är medvetenheten om konditionens och träningens betydelse för arbetsförmåga låg på många arbetsplatser.

Att ohälsan fortsätter öka i samhället bidrar även till att organisationers kostnader, i form av produktionsbortfall, ökar. Vad kostar det din organisation när nästan varannan medarbetare inte orkar vara produktiv en hel arbetsdag?

Du kan räkna ut vad din organisation riskerar att förlora här. Om ni vill undersöka läget på er arbetsplats, komma igång med eller öka träningsmöjligheterna, kan vi på Curando hjälpa er med ett förebyggande hälsoarbete.

 

Mer om hur studien mätte konditionsnivå (VO2max) och BMI finns i stycke 2.1 och 2.2, se studien här.

Se Svt:s inslag här.  

*1 Artikel “Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017”, publicerad den 23 oktober 2018 i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

*2 Med dålig kondition menas i det här fallet ”cardiorespiratory fitness” (VO2max) där syreupptagningsförmågan mäts i milliliter syre som kan tillföras varje kilo kroppsvävnad per minut. Som hälsofarligt låg kondition räknades 32 ml/minut/kg kroppsvikt.


  

Andra artiklar i samma kategori

Friskvård

Träna utomhus

2 min lästid 4 april 2019
Friskvård

Yoga för kropp, sinne och själ

2 min lästid 1 april 2019