Arbetsmiljö Psykisk Ohälsa

Stressen - vår tids nya folksjukdom

Stress och psykisk ohälsa är ett ökande problem i Sverige, inte minst i arbetslivet. För den drabbade individen kan skadorna bli förödande, men även för arbetsgivaren blir konsekvenserna många. Att arbeta förebyggande har aldrig varit viktigare.

På flera håll i Europa är stressen en vanlig del av vardagen och över hälften av de europeiska arbetstagarna meddelar att stress är vanligt förekommande på deras arbetsplats. Sverige är inget undantag: här gick psykisk ohälsa om fysisk ohälsa år 2017, och blev då den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Bara mellan 2010 och 2016 har antalet fall näst intill sexdubblats, enligt siffror från Försäkringskassans statistik. Självklart är situationen värst för den individ som blir sjuk, men även arbetsgivare och kollegor till den drabbade påverkas i stor utsträckning. 
Sophie Haarlem är försäljningschef på Curando och har specialiserat sig på de ekonomiska aspekterna av sjukdom och hälsa på företag
. Hon har sett många exempel på sjukskrivningar som hade kunnat förebyggas.

– När någon blir så dålig att den måste sjukskrivas blir konsekvenserna alltid stora. Det kan handla om allt från att övriga kollegor tvingas ta på sig ännu fler uppgifter för att täcka för den sjukskrivne, till att arbetsgivaren måste lägga dyra pengar på en nyrekrytering. I bästa fall har arbetsgivaren något typ av avtal inom företagshälsa och kan erbjuda den drabbade rehabilitering, men även det är kostsamt och notan slutar inte sällan på minst 100 000 kronor, säger hon.Stress psykisk ohälsa långvarig stress hälsoekonomi curando

En kostsam belastning

Utmattningssyndrom är ingenting som man drabbas av över en natt. Ofta kan många olika orsaker ligga bakom, som har pågått under lång tid och tillsammans har skapat en stress hos individen. Stressen i sig är inte farlig, men när återhämtningen uteblir och den eller de orsaker som skapar stressen får fortsätta utan åtgärd, så sliter det på kroppen. Och riskerna som det medför kan tyvärr vara många. Långvarig stress tär på immunförsvaret, skapar koncentrations- och minnesproblem, kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, slukar energi och leder ofta till sjukskrivning – för att nämna några bieffekter.

– Ju längre tid en medarbetare har mått dåligt utan stöd, desto längre blir ofta sjukskrivningarna. Sannolikheten att man sedan lyckas få tillbaka en långtidssjukskriven i fullt arbete är ofta väsentligt lägre jämfört med om man har agerat på en tidig signal på ohälsa innan problematiken har blivit för stor, säger Sophie Haarlem.

Sjukskrivning och rehabilitering är som sagt väldigt kostsamt, men den största kostnaden är egentligen kopplad till de som är på jobbet och arbetar ineffektivt för att de mår dåligt. Här spelar stressen en stor roll; forskning visar att produktiviteten hos stressade personer är sänkt med cirka tio procent. Av tio likvärdiga arbetsuppgifter är det alltså en om dagen som inte blir utförd.

Lyckligtvis finns det saker att göra för att minimera risken för att dina medarbetare och ditt företag ska drabbas av ohållbar stress och sjukskrivning. 

Med Curando Må Bra får du allt du behöver för att skapa grunden till en attraktiv, trygg och hälsosam arbetsplats. Med en digital tjänst för hantering av sjuk- och friskanmälan samt statistik och prognoser får du koll på hälsoläget. Dessutom får du tillgång till medicinsk rådgivning i frågor rörande företagshälsan samt checklista för arbetsmiljön.

Curando Må Bra – Fyra smarta bastjänster inom företagshälsa

  

Ta gärna del av dessa övningar som sänker stressen men ökar glädjen!

Ladda ner övningarna

Fler artiklar i kategorin arbetsmiljö