Hälsoekonomi Vård & Hälsa

Psykisk ohälsa kan utlösa magproblem

Tack vare flera studier kring tarmens bakterieflora vet vi numera att personer som lider av mag- och tarmproblem såsom IBS också löper högre risk att drabbas av psykiska problem. Och nu har forskare i Australien kunnat visa på nya kopplingar mellan tarmen och hjärnan.

De senaste årens forskning har visat hur tarmens bakterieflora påverkar vårt allmänna mående, i synnerhet vår psykiska hälsa. Vi förstår nu att en svag eller dåligt balanserad tarmflora, med ett överskott av dåliga bakterier, bäddar för psykisk och fysisk ohälsa.

– När jag hjälper klienter med IBS (Irritable Bowel Syndrome) är det vanligt att de samtidigt lider av någon form av psykisk ohälsa. Ofta handlar det om utbrändhet, hormonella rubbningar och stress i allmänhet, berättar Sofia Antonsson, dietist och IBS-expert.

Att bandet mellan hjärnan och magen är starkt är det ingen tvekan om. En ny studie visar nu också att kopplingen är ännu starkare än vi hittills trott. Enligt de senaste forskningsrönen är det inte bara tarmfloran som påverkar hjärnan – hjärnan påverkar i sin tur magen och tarmhälsan.

 

Trettio procent högre risk att drabbas av ohälsa

Rönen kommer från Universitetet i Newcastle, Australien, där man i en studie följde 1 900 personer under ett år.

Under studiens gång kunde man inte bara se att psykiska problem ofta uppstod efter att mag- och tarmproblem hade utlösts. I en tredjedel av fallen såg man också en omvänd påverkan; att de personer i studien som först led av psykiska problem efter en tid även utvecklade mag- och tarmbesvär.

De studiedeltagare som led av psykisk ohälsa när studien startade löpte 30 procent högre risk att drabbas av mag- och tarmproblem såsom IBS och funktionell dyspepsi*, än de som var psykiskt Belly Balance IBS magbesvär Irritable Bowel Syndrome bakterieflora  tarmproblemvälmående. Och de personer som vid studiens start redan hade IBS riskerade i större utsträckning att drabbas av psykiska problem.

En förklaring till studiens fynd tror forskarna kan vara en obalans i tarmfloran som ofta drabbar personer med IBS. Obalansen kan dels bero på maginfektioner, men också att antibiotika, som ibland kan användas som behandling vid IBS, kan påverka den bakteriella sammansättningen i tarmen. Detta har i djurstudier setts kunna påverka humöret.

 

Kost och livsstil har positiv och negativ effekt

För att minska risken att drabbas av psykisk ohälsa på grund av en försvagad tarmflora finns det däremot enkla medel att ta till. Kost och livsstil är saker som i allra högsta grad påverkar våra tarmbakterier, och som vi lätt kan påverka. De goda bakterierna tycker till exempel om prebiotisk kost med mycket grönsaker och fibrer, medan de tarmbakterier som är viktiga att hålla i schack bland annat livnär sig på socker och den försurade miljö som skapas i kroppen vid långvarig stress.

– Tarmfloran spelar en stor roll både när det gäller IBS och psykisk ohälsa. Att jobba med både kost- och livsstilsförändringar är därför ett bra första steg för att även må bättre psykiskt, avslutar Sofia Antonsson.

* Funktionell dyspepsi: Återkommande eller kronisk smärta/obehag i mitten av magens översta del; maggropen. Funktionell dyspepsi beror på en ökad känslighet i magsäckens eller tolvfingertarmens känselnerver.