Arbetsmiljö Vård & Hälsa Kundcase

Nya möjligheter för Glossybox med Curando

Hösten 2017 blev skönhetstjänsten Glossybox uppköpta av en stor brittisk koncern, något som fick stor påverkan på medarbetarna. En viktig pusselbit för att kunna hantera utmaningen blev Curandos tjänst Hälsokollen där ledningen har tagit tempen på de anställda och stämt av hur de mår.

2017 medförde stora förändringar för skönhetsbolaget Glossybox, som är en prenumerationstjänst och varumärkesplattform för skönhetsmärken. Företaget blev uppköpta av brittiska The Hut Group som har 5000 anställda och verkar inom skönhet och hälsa. En spännande möjlighet, men som alltid vid stora förändringsprocesser tillkommer utmaningar. 

gunilla– Vi har implementerat nya strukturer och system och även satt oss in i en helt ny företagskultur. Det har stundtals genererat frustration hos teamet och varit en berg- och dalbana för oss alla, säger HR-chef Gunilla Turner.

“Vi har tagit tempen på teamet, vecka efter vecka”

Hon lyfter fram tjänsten Hälsokollen som en nyttig hjälp under höstens utmanande tid. Med hjälp av Hälsokollen har Gunilla tillsammans med ledningen kunnat följa teamet, vecka för vecka. Medarbetarna har fått fylla i olika frågor kring deras mående och utifrån svaren har de ansvariga kunnat göra nedslag och fånga upp oro och funderingar hos medarbetarna.

– Vi har följt teamet väldigt bra under resans gång vad gäller stressen, och vi har kunnat jobba proaktivt med det här verktyget, säger Gunilla.

 

Psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar

Gunilla framhåller hur viktigt det är att arbeta med frågor som rör psykisk ohälsa, att det är något som gynnar hela företaget. Ett modernt företag som Glossybox behöver även ha tydliga rutiner för situationer som rör långtidssjukskrivning. Här kunde Curando dela med sig av värdefull kunskap.

 – Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar och vi kände att vi behövde vägledning i de här frågorna så att vi skulle kunna jobba ännu mer förebyggande. Vi ville hjälpa de som var sjuka att komma tillbaka på absolut bästa sätt.

 Generic_scene08

 

Många vinster tack vare Curando

Tidigare erbjöds de anställda bland annat sjukvårdsförsäkring, men samarbetet med Curando har gjort att Glossybox nu kan ta ett större helhetsgrepp kring organisationen och medarbetarnas mående. Idag arbetar de mer proaktivt och Gunilla har bara fina saker att säga om Curando.

– Med hjälp av Sjuk och Frisk-tjänsten, där medarbetarna sjukskriver sig, får vi snabbt en uppföljning från Curandos sida. De kontaktar den som har sjukanmält sig för att se hur personen mår. Vi kan se att sjukskrivningarna blivit färre och att medarbetarna får väldigt bra stöd när de är sjuka, säger Gunilla.

Under året har flera av medarbetarna tagit hjälp av Hälsoväxeln, en tjänst dit de anställda har kunnat ringa för att boka vårdbesök hos läkare eller psykolog. Även Gunilla har kontaktat växeln i egenskap av HR-chef för att få hjälp med rehabiliteringstänket och rådgivning i specifika fall.

 

Bättre arbetsmiljö genom utredning

Till sist vill Gunilla lyfta arbetet med arbetsmiljön, något som de har lagt mycket tid på. Som arbetsgivare är du skyldig att följa föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Där ingår de sociala, organisatoriska och fysiska förhållandena på arbetsplatsen.

– Under året har vi skapat en process för arbetsmiljölagstiftningen och hur vi arbetar med dessa frågor. Vi har gått igenom alla föreskrifter och fått en fungerande process.

Nu finns det ett bättre ramverk för hur Glossybox ska förebygga ohälsa. De har också gett sig själva de bästa förutsättningar när det gäller den fysiska arbetsmiljön.

– Det känns väldigt bra att ha alla bitar på plats nu när vi är en del av en internationell organisation. Vi känner att vi har mycket bättre koll på alla frågor som rör arbetsmiljölagen, avslutar Gunilla.

Ta pulsen på organisationens anställda   Med hjälp av Hälsokollen kan du enkelt följa dina anställdas välmående, vecka  för vecka.   Läs mer här

 

  • Vilka: Glossybox
  • Antal anställda: ca 18 anställda i Sverige
  • Bästa med Curando: “Att ha en digital hälsopartner. Det var lätt för oss att ta till oss deras koncept eftersom vi själva har en digital plattform. Det känns som en modern och effektiv lösning och vi har fått väldigt proffsig och bra support från dem.”