Arbetsmiljö Hälsoekonomi

Ledarskap definieras i vad vi gör- inte i den roll vi har.

Googlar man på ledarskap så får man fram följande: Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system.

Personer i ledande roller är utmärkta ledare, men alltför många agerar mer som chefer, byråkrater eller teknokrater istället för en bra ledare. Vårt samhälle består av många chefer men det många av oss behöver är en bra ledare.

Vi läser mycket om ”personligt ledarskap” men vad betyder det egentligen? Det personliga ledarskapet betyder att du utvecklar ditt egna personliga ledarskap och tar ditt egna ansvar, även om du formellt sett inte är en chef. Alla är inte lämpade för att vara ledare. För att vara en bra ledare krävs det disciplin, du ska kunna visa vart vägen leder, kunna kommunicera och vara lyhörd. Som en formell chef/ledare kan man vara med att påverka sina medarbetare både när det handlar om beteende och även när det handlar om inställning.

Enligt Arbetsmiljöverket är ledarskapet en av de viktigaste faktorerna för välbefinnandet på arbetsplatsen. Ett bristfälligt ledarskap skapar mest otydlighet och förvirring. En chef behöver inte alltid vara på plats fysiskt, men han eller hon måste alltid vara närvarande i sitt ledarskap, det vill säga ha en bra kommunikation med sina medarbetare.

Vi på Curando kan vägleda dig både som chef och medarbetare att hitta en bättre arbetsmiljö. (CTA) Arbetsmiljöchecklistan

Källa: Arbetsmiljöverket och VD-tidningen

Moa Diseborn ledarskap curando förändring – Det skulle vara så mycket enklare om vi kunde bli bra ledare genom att följa ett antal enkla steg, men resan mot att bli en ännu bättre ledare går genom personlig utveckling. Det betyder att du måste hitta din egen väg, säger Moa Diseborn, Life transition coach

 

Hur utvecklar du ditt personliga ledarskap?

  • Välj din attityd direkt på morgonen. Hur du är mot dina kollegor när du börjar din arbetsdag? Säger du hej?
  • När gav du senast en kollega en komplimang?
  • Välj att inte vara konflikträdd. Att kunna ge sig in i en diskussion och stå för det, gör att du växer som människa.
  • Välj att fokusera på möjligheter istället för problem. Om en situation skaver; vad kan vara en tänkbar förändring för att göra situationen bättre? Om någonting går fel- vad kan jag lära mig och sedan göra bättre?
  • Fokusera på dina egna mål och värderingar. Om jag har klart för mig vilka de är blir det lättare att i handling agera efter dem. Tex om det är viktigt för mig att visa uppskattning- visar jag det i förhållande till en kollega/chef som hjälper mig i arbetet? Ett tack räcker långt.Anna Hansson relax and reload personligt ledarskap

Källa: Anna Hansson, konsult inom strategisk hälsa och friskvård på Curando.

Riktigt ledarskap kommer inifrån, det är baserat på tillit, hederlighet, integritet och engagemang.

Läs mer om ledarskap i vår nästa artikel.