Arbetsmiljö Vård & Hälsa

Hur mycket kostar sjuknärvaron ditt företag?

Sjuknärvaro är ofta dyrare än sjukfrånvaro – det kan kosta företag miljontals kronor. I den här artikeln kan du läsa mer om vad kostnaden faktiskt kan bli.

Sjuknärvaro är ett problem som bör tas på allvar av alla arbetsgivare. Det är i längden ofta dyrare än sjukfrånvaron och kan kosta företag allt från några tusenlappar till miljontals kronor.

– Om ett företag har 1500 anställda och 20 procent arbetar sämre på grund av att de är alltför stressade eller mår dåligt, så är det alltså lika med 300 anställda som inte fullt ut gör skäl för sin lön. Det intäktsbortfall som det innebär i form av sämre produktion är en mycket större kostnad än om personen i fråga hade varit hemma och sjukskriven i ett par dagar, säger Sophie Haarlem, försäljningschef på Curando, som arbetar mycket med hälsoekonomiska frågor.

Stor produktionsförlust vid sjuknärvaro

Det forskas allt mer på sjuknärvaro och hälsoekonomi; hur medarbetarnas hälsa påverkar företagets ekonomi. Bland annat finns det forskning som visar att produktiviteten hos personer som upplever stor negativ stress sänks med i snitt 9 procent, och hos en person med sömnbrist är motsvarande siffra 12 procent.

– Om man utgår från att det uppstår ungefär en tioprocentig produktionsförlust vid till exempel stress, psykisk ohälsa eller sömnbrist, så kan sjuknärvaron snabbt bli en miljonfråga beroende på hur utbrett problemet är och hur lönestrukturen ser ut bland de drabbade, säger Sophie och fortsätter:

– Som exempel kan vi ta ett företag med 1500 anställda där 20 procent av medarbetarna upplever negativ stress. Om vi utgår från att dessa personer har en sammanlagd lön och genererar en förväntad vinst på cirka en miljard kronor, så innebär det en produktivitetsförlust på cirka 20 miljoner kronor årligen*. Om man som arbetsgivare i det här läget inte gör någonting så fortsätter man att förlora pengar år efter år, och den totala summan blir då ännu högre.

Vad slutnotan hamnar på för just din verksamhet beror såklart på hur stort ert företag är, hur lönestrukturen ser ut och hur utbredda problemen med sjuknärvaro är hos er. En bra start till att få bukt med befintliga problem, eller förebygga eventuella sådana, är att regelbundet mäta och låta medarbetarna utvärdera hur de själva mår. Med Curandos tjänst Hälsokollen är det enkelt att ta tempen på ditt företag. Här finns flera smarta verktyg som hjälper till att tidigt fånga upp de anställdas mående på både grupp- och totalnivå, och ni får en möjlighet att agera proaktivt.Häloekonomi hälsoväxeln Curando sjuknärvaro

Kostnader för sjuknärvaro – korta fakta:

Hos en person med sömnbrist sänks produktiviteten med 12 procent.
  • Hos en person med högt stresshormon, kortisol, sänks produktiviteten med i snitt 9–10 procent.
  • Den som har varit sjuknärvarande minst sex gånger under ett år löper 74 procents högre risk att bli långtidssjukskriven i mer än två månader, visar forskning från Karolinska Institutet.
  • Även en person med bristande fysisk kondition räknas som sjuknärvarande, då kroppens försvagade syreupptagningsförmåga gör att hjärnan inte orkar lika mycket som hos en person med god kondition.

Hur mycket förlorar ni på dålig kondition hos era medarbetare årligen?

* Källa till beräkningen är fhvforskning.se

Skapa balans i ditt arbetsliv  Att arbeta systematiskt med vård och hälsa ökar chanserna för friskare  medarbetare och en mer välmående arbetsplats.   Läs mer

 

  

Läs tidigare artiklar på ämnet sjuknärvaro:

Sjuknärvaro – en dold risk för företagen

Fler artiklar i kategorin arbetsmiljö