Arbetsmiljö Hälsoekonomi

En tredjedel av svenskarna har hälsobesvär på grund av jobbet

Nästan en tredjedel av svenskarna har under det senaste året haft besvär följt av arbetet. Den allra vanligaste orsaken är stress orsakad av bland annat hög arbetsbelastning – något som kan motarbetas med rätt insatser.

Statistiken kommer från Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsorsakade besvär, och visar att 28 procent av Sveriges 5 miljoner sysselsatta invånare det senaste året har fått arbetsorsakade besvär. Enligt rapporten är hög arbetsbelastning och jobbstress de främsta orsakerna till sjukfrånvaron, och problemet är störst bland 30–49-åringar. De vanligaste besvären till följd av den arbetsrelaterade stressen är trötthet, ångest, minnessvårigheter, koncentrationsproblem och sömnstörningar.

Den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetet är fallolyckor (feltramp, lyft med mera) och fysisk smärta på grund av påfrestande arbetsställningar. 

 

Förebyggande arbete kan motverka arbetsrelaterad ohälsa

Att arbeta dedikerat med sin arbetsmiljö är alltid viktigt, framför allt då många riskfaktorer som kan leda till sjukfrånvaro lättare kan upptäckas och motverkas. Baserat på Arbetsmiljöverkets statistik är det extra viktigt att vara uppmärksam på och jobba förebyggande mot stress på arbetsplatser med medarbetare i åldern 30–49.

– Pensionsåldrarna kommer sannolikt även att höjas under de kommande åren och vi förväntas arbeta allt längre. Vad innebär det för dem med fysiskt eller organisatoriskt och socialt krävande arbeten? Vi som företagshälsa kan Många svenskar blir sjuka på grund av arbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan hjälpa er att upptäcka risker och kartlägga mönster. Jonas Sundell på Curando tipsar.vara ett stort stöd och hjälpa arbetsgivare så deras medarbetare, oavsett vilket arbete de har, får vara friska och må bra, säger Jonas Sundell, Folkhälsovetare och arbetsmiljöingenjör på Curando. 

 

Hur kan du som arbetsgivare jobba proaktivt för att motverka ohälsa på jobbet?

  • Jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet på företaget.
  • Använd smarta verktyg för att följa upp sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Då blir det lättare att se mönster och utröna eventuella arbetsrelaterade orsaker.
  • Följ medarbetarnas mående regelbundet genom pulsverktyg som Hälsokollen.

Behöver du som arbetsgivare hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet eller få förslag på förebyggande upplägg? Våra experter hjälper dig.

 

Källa: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:3

Läs rapporten

Läs pressmeddelandet