Rehabilitering

Bidraget som hjälper dig stötta sjuka medarbetare

Är du arbetsgivare och orolig för en medarbetare som riskerar att sjukskrivas? Eller har du en sjukfrånvarande anställd som du vill hjälpa tillbaka i arbete, men inte vet hur? Det finns hjälp att få, och vi berättar hur.

Långtidssjukskrivningarna i Sverige har ökat, och att som arbetsgivare veta hur man kan hjälpa en drabbad medarbetare tillbaka i arbete är inte alltid enkelt.

– Samma sak gäller i de fall där en medarbetare kanske är på väg att bli så dålig att han eller hon behöver sjukskrivas. Man kanske ser oroande signaler, men är osäker på hur man ska agera för att stötta, säger Ingemo Hultberg, rehabkoordinator på Curando.

 
Ekonomiskt stöd för rehabilitering av medarbetare

När en medarbetare har blivit sjukskriven vill vi såklart att de ska kunna komma tillbaka i arbete, utifrån sina förutsättningar, så snart som möjligt. Vi saknar dem och behöver dem på arbetet, på samma sätt som många drabbade också saknar sitt jobb, vill tillbaka och behöver arbetet för att tillfriskna och känna sig hela. Men det kan behövas någon insats på vägen. Och det finns hjälp att få i förvirringen. 

– Hjälpen heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och söks via Försäkringskassan. Stödet innebär att du kan ansöka om ekonomiskt bidrag för tjänster som utreder ohälsa samt planerar, initierar, genomför och följer upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder – till exempel hos en företagshälsa, säger Ingemo.

Stödet ger dig som arbetsgivare bättre förutsättningar att kunna underlätta för den sjukskrivne medarbetaren att komma tillbaka i arbete, eller skapa sådana förutsättningar för den som riskerar att sjukskrivas, att hen inte behöver bli sjukfrånvarande. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare och täcker upp till 10.000 kronor per arbetstagare och år, men högst med 200.000 kronor per arbetsgivare och år*.

– För många arbetsgivare är det här stödet helt nytt och det är viktigt att påvisa att det finns. Det kan bidra med mycket stöd till medarbetaren, men sedan är det självklart upp till Försäkringskassan att bedöma tillståndet för den anställde, säger Ingemo.Ingemo bloggen

 

När kan man söka stödet?

Om något av det nedanstående stämmer in på en eller flera av dina medarbetare så finns det möjlighet att söka rehabiliteringsstöd. En förutsättning är dock att rehabiliteringsinsatserna görs av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

 

En eller flera medarbetare:

 • Har haft upprepad korttidsfrånvaro och verkar må dåligt.
 • Har svårt att klara sina arbetsuppgifter.
 • Riskerar att bli sjukskriven.
 • Har svårt att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning.
 • Riskerar att bli sjukskriven länge.

 

Stödet går även att söka för medarbetare som har en tidsbegränsad anställning.

 

Det här kan stödet täcka:

 • Köp av medicinsk service till medarbetare.
 • Förebyggande sjukpenning.
 • Taxi till och från rehabiliteringsinsats.
 • Konsultation om stöd och aktuella hjälpbehov.
 • Anpassning av medarbetarens arbetsuppgifter och arbetstider.
 • Experthjälp vid upprättande av en plan för den sjukskrivnes återgång i arbete.
 • Högriskskydd och särskilt högriskskydd.

 

Hur går det till?

Du som arbetsgivare skickar in en skriftlig ansökan till Försäkringskassan. Ansökan ska vara undertecknad av en behörig företrädare för medarbetaren, ange vilken medarbetare det gäller och innehålla bevis på de aktuella kostnaderna för era tänkta insatser. I ansökan ska du också informera om vilken godkänd anordnare (företagshälsa eller motsvarande) som ni har tänkt anlita.

* för år 2018 gäller högst 100.000 kr.

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa er?  Vill du ha mer information om hur Curando kan hjälpa er att skapa  bättre arbetsmiljö och en friskare arbetsplats.  Låt en av våra experter ringa upp dig!  Kontakta mig