Psykisk Ohälsa Vård & Hälsa

9 tips på hur du förebygger psykisk ohälsa hos dina anställda

Psykisk ohälsa drabbar allt fler företag och ofta med förödande konsekvenser för alla inblandade. Men genom att lägga fullt fokus på det hälsofrämjande arbetet kan du bygga en starkare arbetsplats med fler välmående medarbetare.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige och är nu vår tids största folksjukdom. Många arbetsgivare vet att de måste arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa på företaget, men få är riktigt trygga i hur man gör. Här ger organisationspsykologen Rebecca Rickert 9 tips på hur ni kan bli mer proaktiva.Organisationspsykolog Rebecca Rickert


1. Skapa trygghet i organisationen

Arbeta för att samtliga medarbetare ska känna
sig trygga med att kunna ta upp problem och utmaningar. Om medarbetarna känner att de får komma till tals, ökar chansen att de vågar söka hjälp i tid. Bygg upp en psykologisk trygghet genom att varje vecka gå igenom hur alla medarbetare har det och se om de behöver något i sin arbetsroll just nu.

2. Vad motiverar dina medarbetare?

Kontinuerlig vidareutveckling, flexibla arbetstider, löneförhöjning eller belöningsprogram? Ta reda på vad som motiverar just dina medarbetare. När du har svaret på det blir det enklare att motivera dem med rätt saker.

3. Var noga med feedback

Feedback är nödvändigt i båda riktningar. Både från dig till medarbetare och från dem till dig. Var noga med att ge regelbunden feedback både när något har gått särskilt bra eller när någonting behöver förbättras. Förbättrande ord ges med fördel i enrum. Det är önskvärt att arbeta med feedback regelbundet, gärna varje vecka, så att medarbetarna känner sig sedd.


4. Boosta din chefsroll

Det är inte bara medarbetarna som behöver tas om hand, även du som chef behöver stöttning och vägledning. Diskutera dina tankar och funderingar med din egen chef eller med ledningsgruppen. Kom ihåg att det är ledningen som sätter företagskulturen och om cheferna är sönderstressade är det stor risk att medarbetarna följer i samma fotspår. Visa att det är viktigt att ta hand om sig själv.

5. Erbjud din hjälp

Var lyhörd inför vilket stöd dina medarbetare behöver i sitt dagliga arbete. Gör dig tillgänglig för kortare avstämningar och var där dina medarbetare är. På så sätt kan du enkelt fånga upp tankar om någonting behöver förändras i er organisation.

 

6. Lyssna aktivt

En viktig chefsegenskap är att kunna lyssna på sina medarbetare. Prova att sammanfatta det du hört under ett samtal för att på så sätt undvika missförstånd. Var försiktig med att komma med egna lösningar direkt, utan fråga först vad medarbetaren kan tänkas behöva.

 

7. Lyft stressen

För att kunna förebygga stress på arbetet är det viktigt att synliggöra och prata om vilka situationer som framkallar stress hos medarbetarna. Ta därför för vana att redan vid introduktionen av nyanställda lyfta stressfrågan. Kom överens om hur personen i fråga kan visa dig att han eller hon är stressad, och hur du som arbetsgivare kan hjälpa till.

 

8. Arbeta med riskanalyser

De flesta företag berörs av organisationsförändringar någon gång, ett moment som ofta framkallar stress hos de anställda. Var noga med att låta alla komma till tals vid en större förändring. Det kan samlas upp enkelt i en enkät eller via mejl. Då känner sig personalen hörd och du får värdefull information om vilka fällor du kan undvika för att se till att medarbetarna inte påverkas i onödan.

 

9. Anlita en expert

Det är många bitar att hålla reda på för att upprätthålla ett välmående företag. Ta hjälp utifrån och anlita en företagshälsa som hjälper dig att få struktur på hälsoarbetet. Kom ihåg att ju tidigare du tar hjälp, desto mer kostnadseffektivt blir det att åtgärda problemen.